כתבה בערוץ 12- פתיחת מערך הדיגום הארציצפו בכתבה שעשו עלינו עם פתיחת נקודה נוספת במערך הדיגום הארצי שלנו המונה כיום 11 אתרי דיגום ברחבי ישראל.
כתבות נוספות