כתבה עם מנכ"לית חברת אומגה לילי ננקין – מקור ראשוןכתבה  שעשו יחד  עם מנכ"לית  החברה הגברת לילי ננקין  

כתבות נוספות