לימודי מחשבים - אומגה - קורסי מחשבים

 

פעילויות בבתי-ספר יסודיים


פירוט הכלים המוקנים ופרויקטים אפשריים לדוגמה בחלוקה לקבוצות הגיל השונותכיתות א'-ב' – כלים מוקנים:

 • יצירת אוריינות מחשב בסיסית ופיתוח מוטוריקה עדינה.
 • הכרת הכלים הפתוחים: וורד, פאואר-פוינט והצייר.
 • תכנית ייחודית ליצירת משחקי קופסא בעזרת המחשב.
 • צעדים ראשונים באינטרנט עברי.
 • שימוש בכלים גרפיים הממוקמים באינטרנט.


פרוייקט שנתי לדוגמה לכתות א'


התמקדות השיכבה תהא בנושא רכישת כישורי שפה.

במהלך השנה ייחשפו התלמידים לכלים: Power-Point והצייר, תוך כדי חיבורם לתכנים הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה בבית הספר. הדגש העיקרי הינו על שימוש מושכל במחשב לחיזוק כישורי שפה וקריאה בסיסיים.


פרוייקט שנתי לדוגמה לכתות ב'

התמקדות השיכבה תהא בנושא גוף האדם –דוגמה-שלד ושרירים.

במהלך הסמסטר הראשון, ירכשו הילדים במסגרת שיעורי המחשבים ידע במספר נושאים מרכזיים מתחום זה, תוך לימוד ותרגול מיומנויות מחשב. דוגמאות לפעילויות משולבות מחשב: יצירת דפי מידע מונחים והכנת משחקי קופסא. התלמידים ירכשו כלים בסיסיים למידענות, תוך שימוש התחלתי בכלי חיפוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני.

במהלך הסמסטר השני, יבנו התלמידים, בעזרת תוכנת ה- Power-Point מאגר מידע ויזואלי ואינטראקטיבי בתחום גוף האדם. מאגר המידע ישלב קישורים לאתרים מרכזיים בתחום, ויכיל חומר טקסטואלי וויזואלי שהילדים ילמדו לאחזר מרשת האינטרנט.

לקראת סוף השנה תיערך תערוכה במסגרתה יוצגו הפרויקטים האישיים.


כיתות ג'-ד'– כלים מוקנים:

 • יצירת מידענות מתוקשבת בסיסית המשולבת באופיס.
 • הכרת הכלים הפתוחים: וורד, פאואר-פוינט ואקסל.
 • למידת מושגי יסוד מתחומי מדעי המחשב.
 • למידה מרחוק באמצעות אתר פעילויות וירטואלי.
 • יצירת פורטפוליו וירטואלי ושימוש שוטף בו.
 • למידה באמצעות דואר אלקטרוני, פורומים וקבוצות דיון.
 • הקמת אתרי אינטרנט כיתתיים סביב נושאים לימודיים.
 • תהליך הלמידה מבוסס על חקר אינדיבידואלי.


פרויקט שנתי לדוגמה לכתות ג'

התמקדות השכבה תהא בנושא החשבון.

התלמידים יתמקדו לכל אורך השנה בשילוב כלים אריתמטיים שונים המצויים בגיליון האלקטרוני: Excel במגוון מקצועות לימוד רלוונטיים, כגון: חשבון, גיאוגרפיה, מדעים ועוד. התלמידים ילמדו ליצור גרפים וכן נוסחאות בסיסיות.


פרויקט שנתי לדוגמה לכתות ד'

התמקדות השכבה תהא בנושא אסטרונומיה וחלל.

במהלך הסמסטר הראשון, ירכשו הילדים במסגרת שיעורי המחשבים ידע במספר נושאים מרכזיים מתחום זה, תוך לימוד ותרגול מיומנויות מחשב. דוגמאות לפעילויות משולבות מחשב: הכנת מיצג וירטואלי על גרמי השמים, הגדרת יעדים ומטרות ויצירת יומן מסע לכוכב נבחר, בנית חללית ועוד.

במהלך הסמסטר השני, יבחר כל צוות תלמידים שאלת חקר מתחום האסטרונומיה והחלל ויחקור אותה בעזרת רשת האינטרנט. לשם כך התלמידים ירכשו שליטה בשיטות לאיתור מושכל של מידע מהאינטרנט ולאחזורו ושילובו בכלי האופיס השונים. האתרים יאוגדו במסגרת אתר אינטרנט שכבתי שיקושר לאתר האינטרנט של ביה"ס ויהווה בסיס למאגר מידע בתחום לשנים הבאות.

לקראת סוף השנה תיערך תערוכה במסגרתה יוצגו הפרויקטים האישיים.


כיתות ה'-ו'– כלים מוקנים:

 • שכלול המידענות המתוקשבת ושילובה עם כלי האופיס.
 • שימוש בכלים: וורד, פאוור-פוינט, אקסל ואקסס.
 • למידת מושגי יסוד מתחומי מדעי המחשב.
 • אלגוריתמים ותרשימי זרימה ככלי לפיתוח החשיבה.
 • למידה מרחוק באמצעות אתר פעילויות וירטואלי.
 • יצירת פורטפוליו וירטואלי ושימוש שוטף בו.
 • למידה באמצעות דואר אלקטרוני, פורומים וקבוצות דיון.
 • הקמת אתרי אינטרנט אישיים סביב נושאים לימודיים.
 • תהליך הלמידה מבוסס על חקר אינדיבידואלי.
 • יצירת חומרים לימודיים ואינטרנטיים המבוססים על טכנולוגית: Flash.


פרויקט שנתי לדוגמה לכתות ה'

התמקדות השכבה תהא בנושא איכות הסביבה.

במהלך הסמסטר הראשון, ירכשו הילדים במסגרת שיעורי המחשבים ידע במספר נושאים מרכזיים מתחום זה, תוך לימוד ותרגול מיומנויות מחשב. דוגמאות לנושאים שילמדו: מים, מחזור פסולת, זיהום אויר ועוד. דוגמאות לפעילויות משולבות מחשב: הכנת תוצרים ממוחשבים בנושא (דמות שומר הסביבה, פלקט המתאר את תהליך המחזור, סטיקרים, חולצות, מצגות להדרכת עמיתים ועוד).

במהלך הסמסטר השני, יבחר כל תלמיד תחום אחד אותו למד בסמסטר הראשון ויצור אתר חקר אישי העוסק בשאלה מרכזית מתחום זה. לצורך בנית האתר, ירכשו התלמידים כלים ממוחשבים מתקדמים ומגוונים. בנוסף, ילמדו התלמידים פרקים מתקדמים ב- Excel על מנת שיוכלו לשלב חקר כמותי בעבודתם. לקראת סוף השנה תיערך תערוכה במסגרתה יוצגו הפרויקטים האישיים.

פרויקט שנתי לדוגמה לכתות ו'

התמקדות השכבה תהא בנושא חקר ובשילוב האינטרנט הן כמקור מידע והן כאמצעי להצגת המידע. התלמידים יקבלו מגוון רעיונות לנושאי חקר הקשורים למקצועות לימוד השונים. כל תלמיד יתמקד במקצוע אחד ובתחום חקר אחד. התלמידים יציגו שאלת חקר ויבנו עבודת מחקר סביבה, תוך שימוש באינטרנט כמקור מידע מרכזי (אך לא יחיד). בנוסף, יקבלו התלמידים פרקים מתקדמים בגיליון האלקטרוני Excel על מנת שיוכלו לשלב חקר כמותי מתקדם בעבודתם. התוצר של עבודות החקר יהא אתר אינטראקטיבי מבוסס על טכנולוגית פלאש, אשר יכיל את המידע וכן כלים אינטראקטיביים נוספים, אשר יסייעו בהשלמת תהליך החקר תוך שילוב המבקרים באתר. דוגמאות לכלים אינטראקטיביים: סקר וירטואלי, פורום וכו'... התלמידים אף ילמדו לשלב סקריפטים בשפות תכנות שונות ולהפיק מהם תועלת לטובת הפרויקטים שיבנו.

   
   

בית רייזל, רח' גאולה 12, כפר סבא, טלפון: 09-7444884, פקס: 09-7678451


מן העיתונות  |  מפת הגעה